DENNA SIDA FUNKAR MEN ACKORDEN SPELAS INTE !!!! NEJ NU FUNKAR DEN INTE!!! Får error:SyntaxError: expected expression, got '<'

(void) (void)